Het vier-ogen-principe

Peuterspeelzaal Vechtkroost vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. Daarom werken we onder meer met het zogenoemde vierogenprincipe. Sinds een paar jaar moet de kinderopvang (0 tot 4 jaar) voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden in dit principe. De GGD controleert hierop.

Hierbij puntsgewijs wat dit in de praktijk betekent:

•  De opvang is zo georganiseerd dat de leidster of de hulpouder de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of meeluistert. Het vierogenprincipe houdt daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee pedagogisch medewerkers moeten worden ingezet.

• De peuterspeelzaal is voorzien van veel ramen. Vanuit de binnen- ruimte kan direct toezicht worden gehouden op de buitenruimte en andersom.

•  Daarnaast zijn er in het gebouw – waar ook basisschool CSV De Ridderhof is gehuisvest – voldoende medewerkers van de basisschool aanwezig, die ook directe toegang hebben tot de peuterspeelzaal.

• Alle medewerkers en bestuursleden hebben een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag)

• Binnen Vechtkroost is er een open aanspreekcultuur. Ouders en leidsters hebben een korte lijn met de bestuursleden. Situaties kunnen daardoor laagdrempelig ter sprake komen en waar nodig wordt de bestuursleden om ondersteuning gevraagd.

 

IMG_3655