Stichting Vechtkroost

Peuterspeelzaal Vechtkroost heeft al ruim 50 jaar een belangrijke plaats in de Vreelandse gemeenschap. Het is een veilige, gezellige plek waar peuters één of meerdere ochtenden per week onder begeleiding van pedagogische medewerkers spelen met hun leeftijdsgenootjes.

Al sinds de oprichting op 16 december 1971 is Vechtkroost een stichting, met een vrijwillig bestuur en zonder een winstoogmerk.

In de statuten van stichting Peuterspeelzaal Vechtkroost staat als doel:

‘Het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.’

De stichting probeert dit te bereiken door:

1. het inrichten en in stand houden van een peuterspeelzaal
2. het leggen van contacten met soortgelijke instellingen en organisaties
3. het onderhouden van contacten met ouders/verzorgers

Peuterspeelzaal Vechtkroost is gehuisvest in hetzelfde gebouw als CSV Ridderhof. Wij maken geen deel uit van de basisschool maar werken wel met hen samen. Zo nemen we met de oudste peuters regelmatig een kijkje in de school, wordt het Sinterklaasfeest samen met de basisschool gevierd en zorgen de leidsters dat de juffen van groep 1 goed geïnformeerd worden over de peuters die komen. De peuterspeelzaal is zo een belangrijke voorportaal van de basisschool.

Spelen op de peuterspeelzaal Vechtkroost zorgt ervoor dat de overgang voor uw peuter naar groep 1 straks minder groot is.

Peuterspeelzaal Vechtkroost vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. Daarom werken we onder meer met het zogenoemde vier-ogen-principe. Sinds een paar jaar moet de kinderopvang (0 tot 4 jaar) voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden in dit principe. De GGD controleert hierop. De opvang is zo georganiseerd dat de leidster of de hulpouder de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of meeluistert. Het vier-ogen-principe houdt daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee pedagogisch medewerkers moeten worden ingezet.

Alle medewerkers en bestuursleden hebben een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag).

Volgens de richtlijnen wordt er regelmatig een controle uitgevoerd door de GGD Midden-Nederland. Deze inspectierapporten zijn op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen te bekijken.

Peuterspeelzaal Vechtkroost

Niftarlakelaan 3

3633 CA  Vreeland

info@vechtkroost.nl

 

tel. 0294-234556

(bereikbaar op werkdagen 8.15 – 12.15 uur)