VVE Uk & Puk

WAT IS VVE?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren. De invulling van het vve aanbod is afhankelijk van het beleid van de gemeente.

WAT IS UK & PUK?

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0 tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

THEMA’S

Bij Uk & Puk zijn thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

 

In de activiteiten is er aandacht voor de 4 ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

 

Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

 

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

SLO-DOELEN
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s.


Al onze leidsters zijn in het bezit van een geldig VVE-certificaatPeuterspeelzaal Vechtkroost

Niftarlakelaan 3

3633 CA  Vreeland

info@vechtkroost.nl

 

tel. 0294-234556

(bereikbaar op werkdagen 8.15 – 12.15 uur)