Klachtenregeling

KLACHTEN

De speelzaal is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mocht u een klacht hebben dan is de eerste stap om die te melden aan het bestuur van de peuterspeelzaal. Dit kan via de info@vechtkroost.nl en wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Wij gaan er vanuit dat u uw klacht samen met het bestuur kunt oplossen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan kunt u het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen waar men voor beide partijen een aanvaardbare oplossing probeert te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van dit klachtenloket dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Voor meer informatie zie het Klachtenloket en de Geschillencommissie.

 

 

Peuterspeelzaal Vechtkroost

Niftarlakelaan 3

3633 CA  Vreeland

info@vechtkroost.nl

 

tel. 0294-234556

(bereikbaar op werkdagen 8.15 – 12.15 uur)