Inschrijven

INSCHRIJVEN OP DE PEUTERSPEELZAAL

Vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is, is hij of zij welkom om één of meer ochtenden op de speelzaal te komen spelen.

 

Per ochtend zijn er onder begeleiding van twee pedagogische medewerkers maximaal 16 kinderen aanwezig.

Wij raden u aan uw kind ruim

voor zijn/haar 2e verjaardag in te schrijven in verband met de planning van de verschillende dagen en een eventuele wachtlijst.

Inschrijving gaat via het inschrijfformulier (bovenstaande knop). U kunt dit printen, invullen en opsturen of in de bus gooien bij de peuterspeelzaal.

Bij het inschrijven kunt u aangeven naar welke dag(en) uw voorkeur uitgaat. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Na aanmelding krijgt u per e-mail een bevestiging hiervan. Als bekend is wanneer uw kind kan beginnen en op welke dag hij/zij kan komen spelen, krijgt u schriftelijk bericht, zo mogelijk per e-mail.

EXTRA DAG

Mocht u uw kind een extra dagdeel willen laten komen dan kunt u informeren bij de kinderadministratie of dit mogelijk is, bij voorkeur per post of per e-mail.

OPZEGGEN

De opzegtermijn is één maand, ook indien u uw kind minder dagdelen wilt laten komen. Zonder opzegging gaan we ervan uit dat uw kind tot en met zijn/haar 4e verjaardag blijft en zullen we die dagdelen dus ook in rekening brengen.

Opzegging kan bij de kinderadministratie schriftelijk per post of per email (info@vechtkroost.nl)

Peuterspeelzaal Vechtkroost

Niftarlakelaan 3

3633 CA  Vreeland

info@vechtkroost.nl

 

tel. 0294-234556

(bereikbaar op werkdagen 8.15 – 12.15 uur)